ПУГ с турбинными счетчиками газа

 1 Призначення виробу

1.1 Пункт обліку газу (ПОГ) – це ділянка газопроводу з байпасом або без нього із кранами, фільтром, манометрами, призначена для встановлення на неї лічильника, яка змонтована в металевому ящику – шафі, яка унеможливлює самовільний доступ.

1.2 ПОГ з лічильниками типу ЛГ-К-Ех призначений для комерційного обліку газу на газорегуляторних установках комунальних і виробничих об’єктів.

1.3 Конструкція ПОГ розроблена на основі ДНАОП 0.00-1.20-98 “Правил безпеки систем газопостачання України” та ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання”.

1.4 Пункти відповідають:

– ТУ У 45.3-30406461-001: 2008 і виготовляються згідно “Дозволу на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки” № 305.10.53-45.33.3 від 24.09.2010 р.;

– “Правилам подачі та використання природного газу в народному господарстві України” наказ №355 Держкомнафтогазу від 01.11.1994 р.;

– “Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання ”, затверджених наказом № 618 Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 із змінами і доповненнями №232 від 06.05.2009 р.

1.5 Замірна ділянка пункту виготовляється згідно інструкції по експлуатації Фб2.784.008НЕ лічильника ЛГ-К-Ех.

1.6 Пункти випускаються в кліматичному виконанні У1 по ГОСТ 15150-69 і розраховані на стійку роботу при температурі довкілля від – 40 до +45ºС.

1.7 Пункти виготовляються в трьох виконаннях:

– з однією робочою лінією (без байпаса);

– з однією робочою лінією та другою байпасною (серійне виробництво);

– з двома лініями: однією – робочою, другою – резервною.

 image001

 

2 Технічна характеристика

Основні параметри та розміри пунктів наведені в таблиці 1.

По вхідному тиску ПОГ випускаються у виконаннях:

1) 0,3(3) МПа (Бар);

2) 0,6(6) МПа (Бар);

3) 1,2(12) МПа (Бар).

Параметр виконання вказується в кінці позначення ПОГ.

Таблиця 1 – Основні параметри та розміри ПОГ

Таблиця 1 – Основні параметри та розміри ПОГ

*) – виготовляються тільки по спеціальному заказу і метрологічній атестації.

Розміри ПОГ які наведені в таблиці 1, відповідають серійному виробництву (одна робоча лінія друга байпасна). Пункти з лічильниками Ду80, Ду100 та Ду150 виконуються по принциповій схемі яка наведена на рисунку 2. Габаритно-приєднувальна схема для цих ПОГ показана на рисунку 1. Пункти з лічильниками Ду200 та Ду250 виконуються тільки по спеціальному замовленні. Їхня конструкція складніша. Вони мають в своєму складі окремий вузол фільтрування та вузол обліку.

Для інших виконань схеми розробляються індивідуально у відповідності з існуючим проектом, та погоджуються з замовником.

Габаритно-приєднувальна схема ПОГ показана на рисунку 1.

Під’єднання ПОГ до трубопроводу довільне – з боків, знизу або комбіновано, з напрямом потоку газу, як показано на рисунку 1, зліва-направо або справа-наліво.

ПОГ відноситься до категорії А за вибухопожежоною небезпекою. Тому все обладнання яке встановлюється, в тому числі і пристрій для обігріву (якщо необхідний), повинно відповідати вимогам ПУЄ витримувати обмеження згідно вказаних категорій.

Обшивка ПОГ може виготовляється з металевого або профільного листа, а також в теплоізоляційному виконанні типу “сендвіч”.

 image002 image003

 

 

L – довжина шафи; B – ширина шафи; H – висота шафи

Рисунок 1 – Габаритно-приєднувальна схема ПОГ

Розрахунок максимальної та мінімальної пропускної здатності ПОГ, приведеної до нормальних умов Q, м3/год, проводиться за формулою

image005,     (1)

де QP – об’ємна витрата газу, м3/год.;

Ратм – атмосферний тиск, МПа;

Рнад – збитковий тиск (тиск в трубі), МПа.

Об’ємна витрата газу Qр, м3/год., визначається по формулі

image007,   (2)

де V – швидкість газу в трубі м/с; приймається як найменше допустиме значення для встановленого обладнання (крани, фільтр і т. д)

S – площина поперечного перерізу, м2;

image009,  (3)

dвн – внутрішній діаметр труби, м.

Рекомендується підбирати лічильник так, щоб при максимальній пропускній здатності ПОГ і мінімальному тиску він був завантажений не більше ніж на 85% від його максимальної витрати Qmax приведеної до нормальних умов, а при максимальному тиску його мінімальна витрата Qmin при нормальних умовах, була меншою за мінімальну пропускну здатність ПОГ.

 3 Конструкція та принцип роботи

 ПОГ виконаний у вигляді металевої шафи з опорною рамою на якій змонтоване все технологічне обладнання. Металева шафа захищає обладнання від негативного впливу навколишнього середовища.

ПОГ відповідає всім вимогам, які пред’являються до шафових пунктів, а саме: має двері які замикаються, має отвори для вентиляції, що забезпечують повітрообмін, має запірну арматуру до і після лічильника, має фільтр з необхідною для лічильника ступінню фільтрації.

Для виконання навантажувально-розвантажувальних робіт шафа обладнана провушинами для строповки.

Принципова схема ПОГ серійного виробництва має вигляд, який показанний на рисунку 2. На цій схемі лічильник поз. 5 розміщюється на горизонтальному трубопроводі.

image011

 

1 – манометр вхідний; 2 – кран вхідний; 3 – фільтр; 4 – манометри контролю засміченості фільтра; 5 – лічильник; 6 – втулка для термоперетворювача опору коректора; 7 – коректор; 8– бобишка для захисної оправи термометра ТТЖ-М; 9 – GSM модем або інший зовнішній пристрій; 10 – крани продування; 11 – крани експрес контролю; 12 – кран вихідний; 13, 16 – кран байпасу; 14 – манометр бай пасу; 15 – заглушка для пломбування

Рисунок 2 – Принципова схема ПОГ

Газ через кран 2 поступає на фільтр 3, очищаючись від механічних домішок, поступає до лічильника. Потім, через кран 12 газ поступає до споживача. Крани 10 служать для продування системи(розвантаження). Для контролю засміченості фільтра встановлені манометри 4. Заглушка 15 використовується для пломбування бай пасу.

Наявність фільтра перед лічильником обов’язкове. Фільтр підбирається під конкретні умови, в залежності від витрати та тиску. Діаметр фільтра може відрізнятися від діаметра замірної ділянки.

Схема замірної ділянки шафового пункту обліку газу показана на рисунку 3. Замірна ділянка для лічильників Ду80, Ду100, Ду150 та Ду200 виконується з прямих ділянок розмірами не менше 5Ду до лічильника і не менше 4Ду після. Для лічильника Ду250 – не менше 5Ду до лічильника і не менше 3Ду після.

Все обладнання на замірній дільниці монтується згідно настанови з експлуатації лічильника який встановлюється в ПОГ.

Діаметр, глибина та кут встановлення датчика температури і гільзи контрольного термометра підбирається в залежності від діаметра замірної ділянки і типу коректора.

image013

 

 

1 – пряма ділянка перед лічильником; 2 – лічильник; 3 – пряма ділянка після лічильника; 4 – гільза для термоперетворювача опору коректора; 5 – термоізолючий чохол із мінеральної вати; 6 – бобишка для захисної оправи термометра ТТЖ-М

Рисунок 3 – Схема замірної ділянки